MİS BAŞAK FRANCALA EKMEK-GIDA-İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI Mis      Başak   Francala           Ekmek-Gıda-İnş.      San.ve Tic.      Ltd.      Şti.(“Mis         Başak”)           tarafından işletilen www.misbasak.com.tr (“İnternet Sitesini”) ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini koruma önde gelen ilkelerimiz arasındadır. İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası (“Politika”) ile; veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik politikası hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. 

Bu Politika, çerezlerin ne olduğunu, türlerini, bunları nasıl kullandığımızı, çerez tercihlerinin nasıl kontrol edileceğini açıklamaktadır. Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız, sakladığımız hakkında bilgi edindikten sonra, istediğiniz zaman internet sitemizdeki çerez bildirimindeki onayınızı değiştirebilir veya geri çekebilirsiniz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak, bu değişiklik internet sitemizin kullanımını etkiler. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece, İnternet Sitemizdeki çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

İzniniz İnternet Sitemizde, google.com, facebook.com, twitter.com,instagram.com, linkedin.com, youtube.com alanlarında uygulanır.

1.         Kişisel Verilerin İşlenmesi

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler, Mis Başak tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda belirlenen kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, Mis Başak Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politika belgesine (www.misbasak.com.tr) internet adresinden ulaşabilirsiniz.

2.         Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet Sitemizi ziyaretinizle elde edilen kişisel verileriniz Aslanlar Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politika belgesinde belirlenen amaçlarla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda Mis Başak ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi temel amaçlardır.

3.         Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

İnternet sitemizi ziyaretinizle elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, Aslanlar Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politika belgesinde belirlenen özel ve tüzel kişilerle, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilecektir.

4.         Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak çerezler aracılığıyla toplanmaktadır.

5.         Veri Sahiplerinin Hakları

Veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.misbasak.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi) linkinden ulaşabileceğiniz Mis Başak Francala Ekmek-Gıda-İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecektir.

6.         Çerez Kullanım Amaçları

İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları:

  • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak, sunulan hizmetleri geliştirmek, •       İnternet Sitesini iyileştirmek ve yeni özellikler sunmak, tercihlerinize göre kişiselleştirmek,
  • İnternet Sitesinde hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İnternet sitemizde bulunan üçüncü taraf çerezleri, internet sitesinin performansını ve etkileşimini arttırmaya, hizmetlerimizi güvende tutmaya, reklam sunmaya ve böylece daha iyi bir hizmet sunmaya yardımcı olur.

7.         Çerez Türleri

Genel çerezler türleri aşağıda belirtilmektedir. 

Oturum Çerezleri        Oturum çerezleri ziyaret süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. İnternet Sitesinin düzgün çalışmasını sağlar.
Kalıcı Çerezler            Kalıcı çerezler İnternet Sitesini aynı cihazla tekrar ziyaret edilmesi durumunda, cihazda İnternet Sitesi tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, siteyi daha önce ziyaret edilen içerik belirlenir ve sunulur.
Teknik Çerezler  İnternet sitesinin teknik çalışması sağlanmakta, çalışmayan sayfalar ve alanlar tespit edilmektedir.
Otantikasyon Çerezleri  Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Flash Çerezleri  İnternet sitesi görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.
Kişiselleştirme Çerezleri  Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyaretinde hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.
Analitik Çerezler  İnternet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Bu çerez türleriyle;

İstatistikler: Bu çerezler, internet sitesine gelen ziyaretçi sayısı, benzersiz ziyaretçi sayısı, internet sitesinin hangi sayfalarının ziyaret edildiği, ziyaretin kaynağı vb. bilgileri depolar. Bu veriler, internet sitesinin ne kadar iyi performans gösterdiğini ve analiz etmemize yardımcı olur.

Pazarlama: İnternet sitemiz reklam veriyor. Bu çerezler, size gösterdiğimiz reklamları sizin için anlamlı olacak şekilde kişiselleştirmek için kullanılır. Bu çerezler ayrıca bu reklam kampanyalarının verimliliğini takip etmemize yardımcı olur.

Bu çerezlerde depolanan bilgiler, üçüncü taraf reklam sağlayıcıları tarafından size tarayıcıdaki diğer internet sitelerinde reklam göstermek için de kullanılabilir.

İşlevsel: İnternet sitemizde bazı işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya internet sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Tercihler: Çerezler ayarlarınızı kaydetmemize ve dil tercihleri gibi tarama tercihlerinizi belirlememize yardımcı olur, internet sitesine gelecekteki ziyaretlerinizde daha iyi ve verimli bir deneyime sahip olursunuz. Bu kapsamda İnternet Sitemizde Bulunan Çerezler

ÇEREZAÇIKLAMA
PHPSESSID PHP’ye özgüdür ve internet sitelerinin serileştirilmiş durum verilerini depolamasını sağlar. Bir kullanıcı oturumu oluşturmak ve durum verilerini, genellikle bir oturum çerezi olarak adlandırılan geçici bir çerez aracılığıyla geçirmek için kullanılır. Tarayıcınızı kapattığınızda sona erer.
_gaBu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar. 2 yıl
_gat_gtag_UA_153616407_1Google Analytics platformuna yönelik istekleri düzenlemek için kullanılır. 1 gün
_gidBu tanımlama bilgisi, Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu yeni bir tanımlama bilgisidir ve 2017 Baharı itibarıyla Google tarafından herhangi bir bilgi sağlanmamıştır. Görüldüğü kadarıyla ziyaret edilen her bir sayfa için benzersiz bir değer kaydeder ve günceller. 1 gün

8.         Çerez Kontrolleri

Buna ek olarak, farklı tarayıcılar internet siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

9.         Çerezlerin Engellenmesi

Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki yollarla değiştirerek engelleyebilirsiniz.

 Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/optout.html
 AOLhttps://help.aol.com/articles/restoresecuritysettingsandenablecookiesettingsonbrowser
 Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
 Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
 Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/enus/help/17442/windowsinternetexplorerdeletemanagecookies
 Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.com/enUS/kb/Cookies
 Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

10.      Yürürlük

Bu Politika yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi halinde Politika’nın yürürlük tarihi revize edilecektir.

Politika Mis Başak internet sitesinde (www.misbasak.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Mis Başak Francala Ekmek-Gıda-İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası sayfasından ulaşabilir.